Uwaga młodociani pracownicy!

ul. Przemysława II 6
63-800 Gostyń

+48 65 572 78 21
biuro@elzet.eu

INFO

Uwaga młodociani pracownicy!

Uwaga! Młodociani pracownicy wracają na zajęcia praktyczne od 30 listopada 2020 r.

 

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 Rozwiązanie to przewiduje podpisane 24 listopada przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r. (Dz. Ustaw z 2020 poz 2087)

 

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. W związku z powyższym kształcenie teoretyczne młodocianych pracowników będzie odbywało się nadal w systemie zdalnym. W tej sytuacji ważne jest, aby uczniowie przychodzili na zajęcia praktyczne do pracodawcy tylko w te dni, które są przeznaczone na kształcenie praktyczne, tak aby w pozostałe dni tygodnia umożliwić młodocianym pracownikom realizację kształcenia teoretycznego.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Wydział Oświaty 

WIR w Poznaniu