JAK OKREŚLIĆ MOC PRZYŁĄCZENIOWĄ?

ul. Przemysława II 6
63-800 Gostyń

+48 65 572 78 21
biuro@elzet.eu

INFO

JAK OKREŚLIĆ MOC PRZYŁĄCZENIOWĄ?

Moc przyłączeniową uzależnia się od przewidywanej liczby i mocy zainstalowanych urządzeń elektrycznych. Istotne więc będzie ustalenie jakie odbiorniki elektryczne będą zainstalowane w domu uwzględniając również pewien zapas mocy dla ewentualnie instalowanych w przyszłości urządzeń.

 

 

Praktycznie, największe zapotrzebowanie na moc mają wszelkie urządzenia grzewcze, a więc kuchenki elektryczne, podgrzewacze wody, elektryczna instalacja grzewcza. Orientacyjnie można przyjąć, że dla domu wykorzystującego energię elektryczną wyłącznie do oświetlenia, zasilania sprzętu gospodarstwa domowego wystarczy moc przyłączeniowa rzędu 10 - 12 kW. W przypadku planowanego korzystania z kuchenki elektrycznej, moc przyłączeniowa nie powinna być mniejsza niż 16 kW, natomiast przy jednoczesnym korzystaniu z przepływowych podgrzewaczy wody należy wystąpić o przydział 20 - 25 kW. Zapotrzebowanie mocy do ogrzewania domu zależy od jego powierzchni, ciepłochronności ścian, okien oraz sytemu grzewczego. Przeciętnie przyjmuje się, że na 1 m2 powierzchni ogrzewanej należy przewidzieć 50 - 70 W, przy czym jeśli zainstalowany będzie akumulacyjny system ogrzewania zasilany jedynie w czasie tzw. nocnej taryfy moc grzewczą trzeba zwiększyć o 50 - 60 %. Tak więc dla domu o powierzchni 150 m2 moc potrzebna tylko do ogrzewania powinna wynosić 8 - 16 kW, przy czym po uwzględnieniu pozostałych odbiorników prądu moc przyłączeniowa nie może przekraczać 40 kW. Obniżenie potrzebnej mocy przyłączeniowej można uzyskać instalując tzw. ograniczniki poboru prądu nazywane też wyłącznikami pierwszeństwa lub priorytetowymi.


Aby określić moc przyłączeniową :
Szacujemy jakie urządzenia mogą być włączone jednocześnie (określamy ich moc).
Z tabeli poniżej odczytujemy, która z podanych mocy granicznych jest najbliższa (przekraczająca) oszacowanej mocy - jest to wartość, którą wpisujemy do wniosku.

Przykłady z sugerowaną mocą przyłączeniową:
Mieszkanie (urządzenia tradycyjne) - licznik 1-fazowy, do 5 kW.
Dom lub mieszkanie (urządzenia tradycyjne) - licznik 3-fazowy - min. 12 kW.
Jeśli jest planowany zakup np. kuchenki elektrycznej o mocy 10 kW wówczas proponujemy - min. 16 kW.
Dom jednorodzinny lub mieszkanie do 200 m2 (urządzenia tradycyjne + elektryczne ogrzewanie akumulacyjne + kuchnia elektryczna + bojler lub przepływowy podgrzewacz wody) - licznik 3-fazowy - min. 25 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
Dom jednorodzinny od 200 do 250 m2 (urządzenia jak wyżej) - licznik 3-fazowy, - min. 31 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
Budynek powyżej 250 m2 (urządzenia jak wyżej) - min. 40 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
Plac budowy - licznik 3-fazowy, w zależności od urządzeń - min. 12 lub 16 kW.
Urządzenia tradycyjne - oświetlenie, RTV i AGD bez urządzeń do podgrzewania wody i 3-fazowej kuchenki elektrycznej.

źródło: operator.enea.pl