P.P.H.U. ELZET

ul. Przemysława II 6
63-800 Gostyń

+48 65 572 78 21
biuro@elzet.eu

INFO

Uwaga młodociani pracownicy!

Ważne informacje

Ważne, dodatkowe informacje nt świadczenia pracy!

W związku z wprowadzeniem w dniu 4 listopada 2020 r. dodatkowych obostrzeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 informujemy, iż do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Powyższe zwolnienie dotyczy wszystkich młodocianych pracowników – zarówno tych, którzy są w wieku pomiędzy 15 a 18 r.ż., jak i tych, którzy ukończyli już 18 lat. Wynika to z faktu, iż rozpoczęli naukę na zasadach młodocianego pracownika i na tych zasadach ją kończą.

NMS ANPR 2.0

Profesjonalne oprogramowanie przeznaczone do automatycznego rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych.W momencie pojawienia się pojazdu w polu widzenia kamery program dokonuje analizy obrazu i odczytuje tablicę rejestracyjną. Wszystkie wyniki rozpoznania wraz z datą, godziną, zdjęciem tablicy rejestracyjnej oraz innymi parametrami są zapisywane w bazie danych wyników. 

 

CZYM JEST PROXI?

Proxi to modułowy system Plug&Play służący do sterowania urządzeniami w Twoim domu: oświetleniem, roletami, żaluzjami oraz bramami wjazdowymi i garażowymi. System działa w oparciu o intuicyjną aplikację mobilną i nie wymaga dodatkowego serwera.